Veilige school

Onze school heeft het predicaat ''Veilige school''. Ieder jaar worden de leerlingen uit de midden- en bovenbouw gevraagd naar hun ervaringen op school. Uit dit onderzoek komt al jaren naar voren dat onze leerlingen met veel plezier naar school gaan, ze gezien worden door de leerkrachten en dat de onderlinge omgang met elkaar als prettig wordt ervaren.