Veilige school

In het 2018 heeft onze school het predicaat ''Veilige school'' ontvangen. De leerlingen uit de midden- bovenbouw werd gevraagd naar hun ervaringen op school. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat onze leerlingen met veel plezier naar school gaan, ze gezien worden door de leerkrachten en dat de onderlinge omgang met elkaar als prettig wordt ervaren.