O.B.S. Kiezel en Kei is een basisschool gelegen in de wijk '' 't Hambroek'' in Borculo. Een school waar leerlingen, ouders en leerkrachten iedere dag met plezier naar toe komen. De onderlinge saamhorigheid is groot. Wij kennen elkaar! Wij doen het samen! Op deze manier kunnen onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen.

Bij ons onderwijsaanbod hanteren we het directe instructie - model. Dit is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Daar is in het directe instructiemodel goed rekening mee gehouden. Er zit veel structuur in de lessen. De leerkracht controleert zo in grote mate het leerproces. Voor elk niveau is er het juiste aanbod en uitdaging.

We besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden, taal, lezen en rekenen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen als zelfstandige individuen met eigen talenten en onderwijsbehoeften. Dit doen wij onder andere door:

* De dag beginnen met een inloop

* Werken met planborden en weektaken

* Leerlijn techniek

* Computerprogramma's die aansluiten op het niveau van het kind

* Werken aan persoonlijke doelen

* Veelal werken met kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep, maar ook groepsdoorbroken.

Motto: Een kleinschalige school met oog voor elk kind!

 

U kunt een kijkje nemen op onze website om een idee te krijgen waar wij voor staan, maar leuker is het natuurlijk om onze school in werking te zien. 

 

                                                                                                

Nationaal Schoolontbijt

Vandaag was het Nationaal Schoolontbijt en hebben we heerlijk op school ontbeten. In onze pyama's!

Groep 3 leest voor!

De kinderen van groep 3 kunnen al zo goed lezen! Juf hoeft niets meer te doen, groep 3 leest groep 1 en 2 wel voor.

Herfst en kaboutertjes?

Het is herfst en dan kun je ook heel leuk buitenspelen. Maar wat doen al die kabouterjes nu op het plein?

Onze vestiging

O.B.S. Kiezel en Kei

't Hambroek 54

7271 HB Borculo