Verlof aanvragen

Voor het toekennen van verloven hanteren wij de kaders zoals deze beschreven staan in het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek. Via onderstaande link kunt u alle informatie vinden hierover:

www.lerenwerkt.nu

Wanneer u een verlof aanvraag indiend keurt de locatiecoördinator deze goed of af en zal ook de beweegreden noteren.

Vanuit de gemeente Berkelland is de leerplichtambtenaar mevrouw Wolterink verbonden aan onze school. Zij is te bereiken via het telefoonnummer van de gemeente Berkelland 0545 250250

Klik hier voor het verlofformulier