Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap Kiezel en Kei

Wat doet de MR?

De MR van de Kiezel en Kei bestaat uit 4 leden en vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn voor ouders toegankelijk. De data van de MR-vergaderingen staan in de nieuwsbrief en in de agenda op de website.  Onderwerpen die besproken worden zijn o.a:

  • Het nieuws vanuit het team
  • Zaken bespreken vanuit CvB/directie
  • Jaarlijkse formatie
  • Implementatie van schoolplannen
  • Enz

Via de Medezeggenschapsraad wordt er voortdurend gebouwd aan het onderwijs op Kiezel en Kei.

Geledingen van de MR:

De MR bestaat uit zowel ouders als personeel.

De oudergeleding bestaat uit

Armand Lans (voorzitter)

Mathieu Oosterink

 

De personeelsgeleding bestaat uit:

Vera Lensink (secretaris)

Chantal Tolkamp (vice voorzitter)