Samenwerking peuteropvang Partou

We werken samen met kinderopvangorganisatie Partou in het gebouw en Avonturijn buiten het gebouw van de school.

Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. Om de peuter langzaam te laten wennen aan de basisschool organiseren we regelmatig momenten waarbij de peuters van Partou meedraaien met de leerlingen van groep 1-2-3. Aan het einde van de peuterperiode mag het kind, net voordat het vier jaar wordt, vijf ochtenden op de basisschool wennen. Met de ouders van peuters met een VVE indicatie hebben we iedere drie maanden voortgangsgesprekken. De zorgcoördinator is hierbij aanwezig. Zij bezoekt ook de peutergroepen om de peuters beter te leren kennen. Om de doorgaande lijn van peuter-/kinderopvang naar groep 1 van obs Kiezel en Kei te waarborgen, hebben de leerkrachten van groep 1 en 2 regelmatig contact met de pedagogische medewerkers van peuter-/kinderopvang. Zij bespreken dan diverse aspecten die te maken hebben met de ontwikkeling van het jonge kind. We werken steeds meer samen. Gezamenlijke activiteiten zijn BeweegWijs, prentenboek voorlezen en er worden samen activiteiten ondernomen bij gezamenlijke thema’s.

Klik hier voor meer informatie