Inloop

De dag start voor alle leerlingen met een inloop. Tijdens de inloop staat het contact met elkaar centraal. Leerlingen ondervinden zo een rustige overgang van huis naar school. De leerlingen kiezen zelf wat zij op dit tijdstip gaan doen. Sommige leerlingen kiezen ervoor om de dag te beginnen met een spel, anderen kiezen ervoor om werk wat de vorige dag niet is afgekomen af te maken. De leerkracht blijft het geheel aansturen. De tijd wordt ook besteed om leerlingen extra instructie te geven op het gebied van taal, rekenen en lezen.