Dynamische school

Kiezel en Kei wordt dynamische school 

 

Bewegen is leuk! En het is ook nog gezond voor je lichaam én je hersenen. Kinderen uit de 21e eeuw spelen steeds minder buiten en brengen gemiddeld 7,2 uur zittend door per dag! Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat bewegen een positief effect heeft op leren en op gezondheid; komende jaren breidt obs Kiezel en Kei het bewegingsaanbod daarom uit door het implementeren van een dynamische schooldag. Door een afwisselend aanbod te bieden gedurende de dag willen we onze leerlingen op verschillende manieren prikkelen om optimaal tot leren te komen. 

Wat is een dynamische schooldag? 

Een dynamische schooldag is een schooldag waarin de leerlingen afwisseling ervaren tussen cognitieve en fysieke inspanning, waardoor ze beter tot leren kunnen komen en het welbevinden van de leerlingen ten goede komt. In de praktijk betekent dit dat kinderen niet langer stilzitten dan een half uur om na een kort beweegmoment vervolgens weer fris aan de slag te kunnen en informatie beter kunnen onthouden. 
Naast de korte beweegmomenten tussen de lessen door, dagen we onze leerlingen uit om zo veel mogelijk te bewegen. Een voorbeeld hiervan is het beweegparcours dat in onze hal te vinden is.  

Om de dynamische schooldag goed vorm te kunnen geven werken wij samen met BeweegWijs.  

Onze Beweegwijsdocent geeft de “juniorcoaches” van groep 7 en 8 op vrijdag uitleg over het beweegwijsaanbod op het plein die zij de week erop met de kinderen van de verschillende groepen mogen uitvoeren tijdens de inloop. Naast de Beweegwijsles worden de gymlessen gegeven door een vakdocent, zodat de kwaliteit en de monitoring van het bewegen kan worden gewaarborgd.  
Door bewegend te leren, te bewegen tussen lessen door en door goed bewegingsonderwijs aan te bieden, zijn de kinderen de hele dag door actief en wordt het onderwijs voor de leerlingen aantrekkelijker.  
 
Om de dynamische schooldag verantwoord vorm te kunnen geven, heeft het team deelgenomen aan het congres Dynamische Schooldag 2024 en werken wij nauw samen met Ron ten Broeke van Beweegwijs. Meer informatie over de dynamische schooldag is te vinden op Home - Platform Dynamische Schooldag