Ons onderwijs

Persoonlijk - Betrokkenheid - Samen leren - Bewegen - Toekomstgericht

Bij het vormgeven van ons onderwijs, zorgen we dat we continu recht doen aan onze kernwaarden.

Hieronder kunt u lezen wat deze kernwaarden inhouden en in het menu kunt u zien hoe dit er in de praktijk uitziet.  

Persoonlijk 

Aandacht voor ieder kind is het belangrijkste binnen onze school. Ons onderwijs is gericht op het welzijn van het kind. Dit bereiken we door zowel de lesstof als de sociaal emotionele vaardigheden aan te bieden op het niveau van het kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen als een eigen persoon, met normen en waarden die voor hen belangrijk zijn.  

Door de persoonlijke, gelijkwaardige en respectvolle samenwerking met de ouders, door open en transparant te communiceren, kan het kind zich optimaal ontwikkelen.  

Betrokkenheid 

Een goede ontwikkeling kan niet zonder betrokkenheid van de leerling zelf, van de ouders en van de leerkrachten. De betrokkenheid wordt gerealiseerd door:  
- een goed pedagogisch klimaat op basis van een positieve houding en respect voor elkaar, 
- een passend lesaanbod: op niveau en gericht op de belevingswereld van de leerlingen. Samen met de ouders houden we sterk in de gaten dat de leerling met plezier naar school gaat en zich hier veilig voelt.  

Zo blijven de kinderen betrokken, krijgen ze zelfvertrouwen en houden ze plezier in het naar school gaan en het leren. De kinderen krijgen de kans om met plezier talenten en vaardigheden te ontdekken en te laten zien!

Samen leren 

‘Alleen ben je sneller, samen kom je verder.’  
Een bekende uitspraak als het gaat om samenwerken. Door samen te leren en samen te werken leren de kinderen van elkaar op zowel cognitief als sociaal gebied. Door samen te werken wordt de betrokkenheid vergroot en zijn de kinderen actiever met de lesstof bezig. Ook helpt het samenwerken bij de ontwikkeling van het sociale bewustzijn en het sociale gedrag van de kinderen. Het kind leert zichzelf te zijn in de sociale wereld: een mening te vormen en met deze mening om te gaan in een groep. 

Bewegen 

Bewegen is leuk! En het is ook nog gezond voor je lichaam èn je hersenen. Dit past dus helemaal bij OBS Kiezel en Kei: wij willen dat kinderen zich fijn voelen op school, dat ze met plezier komen, zich cognitief goed ontwikkelen en leren hoe ze gezond kunnen leven. Door bewegend te leren, te bewegen tussen lessen door en natuurlijk door goed bewegingsonderwijs, zijn de kinderen de hele dag door actief.  

Toekomstgericht 

Door in te spelen op de ontwikkelingen van de leerlingen en op de ontwikkelingen in de omgeving, blijven wij steeds verbeteren. Wij willen dat de leerlingen vaardigheden aangeleerd krijgen, waarmee ze optimaal kunnen functioneren in de moderne maatschappij. Dit betekent dat de kinderen leren omgaan met de digitale middelen en media, maar ook hoe zij kennis kunnen vergaren, creatief en probleemoplossend leren denken en een onderzoekende houding krijgen. Wij willen dat de kinderen kunnen ontdekken en nieuwsgierig blijven. 

 

OBS Kiezel en Kei ……Een fijne school waar iedereen elkaar kent!