Toekomst obs Kiezel en Kei

Stichting OPONOA heeft in samenspraak met de gemeente besloten dat er toegewerkt gaat worden naar één gezamenlijke locatie voor de openbare basisscholen in Borculo. Er wordt gestreefd naar een integraal kindcentrum, waarbij kinderopvang, school en wellicht andere partners samen een plek kunnen hebben. De planning is dat op de onderwijslocatie op de Beukenlaan een nieuw schoolgebouw gaat komen. De planning is om dit voor het schooljaar 2027-2028 te realiseren.