Toekomst obs Kiezel en Kei

Al enige tijd is bekend dat de gemeente Berkelland in Borculo terug wil van vier naar drie scholen. Hierbij is in het integraal huisvestingsplan (IHP) beschreven dat obs Kiezel en Kei en de H.W. Heuvelschool in de toekomst zullen gaan fuseren tot een (integraal) Kindcentrum. De locatie voor deze nieuwe school blijft nog steeds onduidelijk. De volgende vier locaties zijn als mogelijke plek aangewezen: 

  • campuslocatie (naast nieuwbouw Staring College)  
  • huidige gebouw Staring College 
  • locatie obs Kiezel en Kei 
  • locatie  H.W. Heuvelschool 

De laatste twee locaties hebben op dit moment onvoldoende ruimte om alle leerlingen en kinderopvang goed te kunnen huisvesten. De campuslocatie of de locatie van het Staring College aan de Beukenlaan lijken op dit moment het meest voor de hand liggend. 
De nieuwe locatie van het Staring College is gebouwd met het oog op de voorspelde krimp, hierdoor is het leerlingenaantal te groot voor de nieuwe locatie en is het Staring College genoodzaakt het oude gebouw te blijven gebruiken. 

De huidige wet- en regelgeving omtrent het verlenen van bouwvergunningen zullen het tempo niet bevorderen. Daar komt bij dat de verbouwplannen van de nieuwe locatie van School Noord (de voormalige Wereldboom) vertraging hebben opgelopen. De plannen rondom de nieuwe locatie van obs Kiezel en Kei en H.W. Heuvelschool zullen pas uitgewerkt worden, wanneer er duidelijkheid is over de verhuizing van School Noord. Het is aannemelijk dat obs Kiezel en Kei en H.W. Heuvelschool de komende jaren op hun locatie zullen blijven.

We hopen snel meer duidelijkheid te hebben over de toekomstige locatie. Op dit moment kan er nog niks met zekerheid gezegd worden. Zodra we meer informatie hebben, zullen we u hierover  informeren.