Toekomst OBS Kiezel en Kei

OBS Kiezel en Kei blijft bestaan!
De verwachting is dat OBS Kiezel en Kei in 2025/2026 gaat fuseren met de H.W. Heuvelschool en ontwikkelt de samenwerking met Partou zich door tot een kindcentrum. Hiervoor is het de bedoeling dat we een heel nieuwe schoolgebouw krijgen. Samen kunnen we kwalitatief goed onderwijs blijven bieden, kunnen we verder innoveren en bieden we het dalende leerlingenaantal in Borculo het hoofd bieden. 

In deze brief kunt u lezen hoe het tot deze keuzes is gekomen en hoe het onderwijs in Borculo verder vorm krijgt.