Vrachtbrieven en landkaarten bij begrijpend lezen

Begrijpend lezen is niet alleen het lezen van een tekst en dan vagen maken, maar wat kun je met de informatie uit een tekst? In deze les in groep 7 en 8 over 'de Hanze' moesten er vrachtbrieven en landkaarten gemaakt worden, aan de hand van de tekst. 

Naar het overzicht