De leerlingenraad is gestart.

De afgelopen weken is in de groep gestemd en uit iedere groep (vanaf groep 5) is een afvaardiging voor de leerlingenraad gekozen. De leerlingenraad kan meedenken en meepraten over allerlei zaken die op school spelen. Vandaag was het eerste overleg en hebben we afgesproken wie de voorzitter is en wie er de notulen maakt. We hebben nu besproken dat er een ideeënbus komt, waar alle kinderen ideeën en opmerkingen in kunnen stoppen. De kinderen van de leerlingenraad leggen dit uit in de eigen groep. De volgende keer bespreken we punten die in de ideeénbus zitten. 

Naar het overzicht