Agenda

Meivakantie

2e Pinksterdag

Technieklokaal groep 7-8

MR vergadering

Studiedag kinderen vrij

Oudergesprekken

Eindfeest

Doordraaimiddag

Afscheid groep 8

Laatste schooldag 12.00 uur vrij