Agenda

Goede vrijdag leerlingen vrij

2e Paasdag

MR-vergadering

Cito-Eindtoets/Entreetoets

Schoolzwemmen gr. 3-4

Voetbaltoernooi gr. 5-6

Sportdag/Koningsspelen

Schoolzwemmen gr. 3-4

Meivakantie

Hoofdluiscontrole